Personligt

Jeg er gift med Jane og har tre børn: Christiane, Johannes og Sille. Jeg bor i en dejlig villalejlighed i Valby.


Jeg holder uendeligt meget af hverdagen med min familie og går op i, at vi skal udvikle os sammen.


Jeg interesserer mig for historie, havearbejde, samfundsforhold, politik, madlavning, kunst, kultur, engelske quizshows, tegneserier og sport – det sidste mest som fast tilskuer til FCK og Liverpool FC’s kampe


Erhvervserfaring

2023-i dag

Principal Consulent, PA Consulting

Arbejder med blandt andet digitaliering og digital transformation i den offentlige sektor.

2020-2023

Seniorkonsulent, stifter og ejer, MOP-consult

Rådgivning og ledelsessparring om digitalisering og digital transformation hovedsagligt i den danske uddannelsessektor

2018-2022

Programleder, Syddansk Universitet (SDU)

Ansvarlig for udarbejdelse af foranalyse, beslutningsoplæg og plan for SDU’s overgang til et nyt Student Information System (SIS) – Kopernikus. Der tale om den største enkeltstående systemudskiftning nogensinde på SDU. Kernesystemer, der understøtter universitetets primære kerneforretningsområde: uddannelse.


Samtidigt SDU’s ankerperson i det nationale Kopernikus-program, som er forankret i Uddannelses- og Forskningsministeriet, der står for at koordinere anskaffelsen af det nye system på vegne af de otte danske universiteter.


Medforfatter til ny digitaliseringsstrategi, der blev godkendt af SDU’s direktion i december 2018. Efterfølgende deltagelse i analyse af om SDU’s daværende it-organisering ville kunne løfte ambitionerne digitaliseringsstrategien.

2016-2018

Digitalchef, Københavns Universitet, Koncern-økonomi

Leder af digitaliseringssektion med reference til vicedirektø-ren for Koncern-økonomi og en del af afdelingsledelsen i Koncern-økonomi. Personaleledelsesansvar for 12 AC-medarbejdere og 2 HK-medarbejdere. Sektionens opgaver var opdelt i tre hovedopgaver:

 • Strategi, forandringsaktiviteter og digital transformation
 • Processer, data- og system governance
 • Ansvar for at forberede og opbygge ny fælles BI-enhed for KU

2008-2016

Projektchef, Københavns Universitet, Koncern-økonomi

Leder af projektsektion med reference til vicedirektøren for Koncern-økonomi og en del af afdelingsledelsen i Koncern-økonomi. Personaleansvar for 10 AC-medarbejdere. Sektionens opgaver var primært:

 • Understøttelse af vicedirektøren i forbindelse med udmøntning af KU’s strategi
 • Understøtte samlede forandringsaktiviteter fra prioritering og gennemførsel til gevinsthjemtagning
 • Ansvar for udvikling af KU’s standardrapportering til understøttelse af den samlede økonomistyring

2004-2008

Sektionsleder, Københavns Universitet, Økonomiafdelingen

Leder af Økonomifaglige it-sektion med reference til økonomichefen og en del af afdelingsledelsen. Personaleansvar for 8 AC-medarbejdere. Sektionen havde ansvaret for:

 • Sikring af høj driftsstabilitet for KU’s fælles Oracle økonomisystem ØSS, herunder leverandørstyringen.
 • Incidents- og change-management samt 2. level support.
 • Periodeafslutning i KU’s økonomisystem.
 • Udvikling af KU’s standardrapportering til understøttelse af den samlede økonomistyring.

2001-2004

Specialkonsulent, Københavns Universitet,

Budget- og planlægningsafdelingen


1998-2001

Områdeleder, Københavns Universitet, Studieadministrativt Udviklingskontor


1998

Forældreorlov, Sille


1997-1998

Fuldmægtig, Københavns Universitet, Studieadministrationen

Faglig profil

Jeg har mere end 25 års erfaring som både linjeleder og program-, og projektleder. Jeg trives med at lede og deltage i store og små forandrings- og prioriterings-processer i store og komplekse vidensorganisationer.


Jeg arbejder helst der, hvor vision, strategi, digitalisering og organisationsudvikling møder hinanden i konkrete forandrings- og udviklingsaktiviteter, men ved også at forudsætningen for dette er, at der styr på de daglige driftsopgaver.


Jeg er visionær, og det driver mig og giver mig energi, når jeg får mulighed for at arbejde med at omsætte strategi-ske målsætninger til konkret handlinger.

Spidskompetencer

 • Ledelse og ledelsesrådgivning
 • Digitalisering og digital transformation
 • Strategisk udvikling
 • Transformations- og forandringsledelse
 • Udarbejdelse af ledelses- og beslutningsoplæg
 • Program- og projektledelse
 • Styring, effektivisering og procesoptimering
 • Stærk analytiker
 • Økonomistyring og regnskabsforståelse
 • PowerPoint ekvilibrist

Udvalgte programmer og projekter

2022-2023

Programdesign og opstart af tværgående programspor, Nyt SIS programmet, Danmarks Tekniske Universitet

Rådgivning og sparring i forhold til design af programorganisation, PMO og opstart af tværgående programspor om test og migrering.

2022

Oplæg om digitalisering og digital transformation, 
Danmarks Tekniske Universitet

Oplæg om digitalisering og digital transformation på medarbej-derseminar i afdelingen Uddannelse og Studerende (AUS) på DTU.

2022

Organisering af programspor i Nyt SIS Programmmet, Danmarks Tekniske Universitet

Gennemførsel af workshopforløb og rådgivning om organisering af det tværgående samarbejde mellem nationalt nytSIS program og de syv tilknyttede universiteter.

2021-2022

Strategisk fastholdelse af kristiske IT-kompetencer, 
Københavns Professionshøjskole

Bistand til udarbejdelse af strategiske scenarier for fastholdelse og rekruttering af IT-specialister på Københavns Professionshøj-skole.

2021

Oplæg om digitalisering og digital transformation, Copenhagen Business School

Oplæg om digitalisering og digital transformation på medarbejderseminar i CBS’s studieadministration.

2021

Strategisk målbillede for IT på KP, Københavns Professionshøjskole

Bistand til udarbejdelse af strategisk målbillede 2021-2024 for IT på Københavns Professionshøjskole.

2020-2021

Strategisk roadmap for Studieservice på CBS, Copenhagen Business School

Længerevarende workshopforløb med ledelsesgruppen i Studieservice på CBS om, hvordan ny CBS strategi skulle omsættes til strategisk roadmap for Studieservice på CBS

2019-2020

SDU Kopernikusprogram, Syddansk Universitet  - SDU Digital

Ansvarlig for planlægningen og gennemførslen af SDU’s overgang til et nyt Student Information System (SIS) – Kopernikus. Stort, teknisk komplekst og tværgående program, der vil strække sig over de kommende 4-5 år. SDU’s ankerperson i det nationale Kopernikus-program, som er forankret i Uddannelses- og Forskningsministeriet, der står for at koordinere anskaffelsen af det nye system på vegne af de otte danske universiteter.

2018-2019

Digitaliseringsstrategi og IT-analyse, Syddansk Universitet - Universitetsdirektøren

Medforfatter til ny digitaliseringsstrategi, der blev godkendt af SDU’s direktion i december 2018. Efterfølgende deltagelse i analyse af om SDU’s daværende it-organisering ville kunne løfte ambitionerne digitaliseringsstrategien. Analysen, der blev gennemført sammen med konsulentfirmaet Valcon, var forankret i en styregruppe med Universitetsdirektøren som formand. Analysen førte til beslutning om helt ny organisering af  arbejdet med digitalisering på hele SDU, der blev implementeret 1. april 2020.

2018-2019

SDU Kopernikus Foranalyse - Universitetsdirektøren

Ansvarlig for udarbejdelse af foranalyse, beslutningsoplæg og plan for SDU’s overgang til et nyt Student Information System (SIS) – Kopernikus. Der tale om den største enkeltstående systemudskiftning nogensinde på SDU. Kernesystemer, der understøtter universitetets primære kerneforretningsområde: uddannelse.


Samtidigt SDU’s ankerperson i det nationale Kopernikus-program, som er forankret i Uddannelses- og Forskningsministeriet, der står for at koordinere anskaffelsen af det nye system på vegne af de otte danske universiteter.

2017-2018

Etablering af BI-enhed, Københavns Universitet

Med reference til KU’s direktion havde jeg ansvaret for at udmønte anbefalingerne i KU’s BI-strategi. Opgaven var tredelt og bestod i, at forberede etableringen af en ny enhed med ansvar for BI på hele KU, anskaffelse af en fælles BI-platform til hele KU via udbud og udvikling af agil metodik til løbende udvikling og forbedring af ledelsesrapporteringen på alle niveauer på KU.

2016

Udarbejdelse af BI-strategi, Københavns Universitet

Projektleder af et agilt forløb, hvor ledere og specialister på tværs af KU’s fællesadministration på få måneder udarbejdede en ny ambitiøs strategi for et fælles BI-system på KU.

2010-2014

Navision-programmet, Københavns Universitet

Programleder med overordnet ansvar for et program, der både skulle udvikle og implementere en revideret styringsmodel for KU og samtidig stå for en overgang fra KU’s Oracle økonomisystem ØSS  økonomisystem ”ØSS”  til Statens firkløversystemer Navision Stat, RejsUd, IndFak og datavarehuset LDV. Den til dato største implementering af firkløversystemerne i Danmark.

2008-2009

Navision foranalyse, Københavns Universitet

Projektleder for omfattende foranalyse af hvordan KU’s styringsbehov fremadrettet bedst blev understøttet.

2003-2005

KU 2005 - Økonomireformprogram, Københavns Universitet

I forbindelse med ny universitetslov og statens regnskabsreform gennemførte KU et økonomi-reformprogram, der var opdelt i en foranalyse og et efterfølgende implementeringsprogram.  I implementeringsprogrammet var jeg dels programsekretær for det samlede program, dels projektleder for to af underprojekterne.

Uddannelse

1993-1998

København Universitet

Kandidat i national økonomi (Cand.Polit)

1989-1993

Københavns Universitet

Bachelor i national økonomi (Bach.Polit)

1985-1988

Ungdomsuddannelse

Matematisk-fysisk student fra Vestre Borgerdyd

Kurser og certificeringer

 • Certification in Digital Leadership, DI2X 2022
 • Certificeret i DI2X værktøjer om
 • Digitalmodenhed og Evner du som organisation skal mestre, DI2X 2021
 • Virtuel Facilitering, Implement 2020
 • Modellering med Business Process Modelling Notation (BPMN), Teknologisk Institut 2019
 • Masterclass i strategisk ledelse af digital transformation, Digitaliseringsinstituttet 2017
 • Ledelsesudviklingsprogram på KU (LUKU):
  • LUKU I, Basis-modul, 2009
  • LUKU II – Overbygning til basis-modulet, 2011
  • LUKU III - Navigation og ledelse i den politiske organisation, 2015
 • Projektledelse, DIEU, 1999
 • Klar til ledelse, Personalestyrelsens lederudviklingsprogram, 2005